ikona serwisu bip

ikona serwisu facebook

ikona serwisu bip

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żarach


ul. Spokojna 3,5

68-200 Żary

Tel: 68 374 30 58


email: sekretariat@soswzary.pl

Kadra

           Nauczyciele i wychowawcy w naszych szkołach i internacie to wykwalifikowani pedagodzy,  terapeuci i rewalidanci z wieloletnim doświadczeniem. Większość ukończyła studia podyplomowe i posiada uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów. Celem nadrzędnym dla nas jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
do samodzielności i aktywności w dalszym życiu.
Stawiamy na:
 - wsparcie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia i wychowanka,
 - rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 - zapewnienie bezpiecznych warunków w szkole i internacie,
 - naukę i wychowanie w atmosferze akceptacji,

Chcemy, żeby każdy uczeń i wychowanek mógł odnieść sukces w edukacji, a do szkoły przychodził
z chęcią i uśmiechem.
Sulikowska Barbara: dyrektor Ośrodka, zajęcia z autystami, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika;

Beata Prowancka – Szelest: zastępca dyrektora Ośrodka, nauczyciel historii, języka polskiego, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika; organizacja i zarządzanie placówką oświatową, resocjalizacja i socjoterapia, kurs języka migowego II stopnia;

Katarzyna Spacjer: kierownik internatu, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: resocjalizacja i socjoterapia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika;

Małgorzata Bańska - Polewka: nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 3Bc, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika;

Anna Bilińska – Nowak: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2a, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, trener/wykładowca języka migowego;

Elżbieta Braun: nauczyciel religii, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia;

Olga Chmiel: nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy 1BC/1Bk nauczyciel dyplomowany,  studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia;

Izabella Filipek: nauczyciel języka niemieckiego, terapeuta rewalidacji indywidualnej,  nauczyciel mianowany, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika;

Violetta Franczak: nauczyciel biologii, chemii, wychowania do życia w rodzinie, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia,wychowanie do życia w rodzinie, kurs języka migowego II stopnia;

Katarzyna Gapińska: nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika;

Katarzyna Głodowicz: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1c, nauczyciel początkujący, terapeuta rewalidacji indywidualnej, licencjat pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika,

Agnieszka Godecka: nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, historia i teraźniejszość, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, sztuka, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kursy języka migowego III stopnia;

Katarzyna Gruber: terapeuta Tomatisa, logopedii i rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, terapia pedagogiczna;

Jolanta Hojda: nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych,  nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia;

Angelika Januszewska: nauczyciel przedmiotów zawodowych,  nauczyciel początkujący, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią;

Martyna Jaroszyk: psycholog szkolny, studia psychologia w zakresie psychologia edukacyjna i wychowawcza;

Małgorzata Jaśkowiak: terapeuta logopedii, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja
i socjoterapia;


Alina Kopala: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy 3b, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, trener/wykładowca języka migowego;

Beata Kowal: nauczyciel matematyki, informatyki, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy 5a, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: informatyka, komunikacja alternatywna – Makaton, surdopedagogika, oligofrenopedagogika;

Paulina Król: nauczyciel świetlicy z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel kontraktowy, studia: Resocjalizacja i profilaktyka oraz niedostosowanie społeczne, studia podyplomowe opiekuńczo – wychowawcze, oligofrenopedagogika;

Krzyżańska Grażyna: wychowawca w internacie, nauczyciel dyplomowany, studia: Resocjalizacja i profilaktyka niedostosowanych społecznie, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, logopedia z terapią pedagogiczną, licencjat: Praca i opiekuńcza i specjalna;

Elżbieta Kuberska: nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel mianowany, studia: Praca socjalna i resocjalizacja – licencjat, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, kursy języka migowego II stopnia;

Joanna Kucharska: wychowawca w internacie i bursie, nauczyciel kontraktowy, pedagogika – poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, oligofrenopedagogika;

 

Jolanta Łoś: wychowawca w bursie, nauczyciel kontraktowy, filologia rosyjska, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika;

Aleksandra Malinowska: wychowawca klasy 4a, nauczyciel muzyki, plastyki i techniki, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel kontraktowy, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, resocjalizacja;

Aneta Mićko:  nauczyciel techniki i teoretycznych przedmiotów zawodowych  cukiernik, wychowawca klasy 2Bc, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia;

Agnieszka Mrowińska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1a, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, terapeuta rewalidacji indywidualnej, Tomatisa, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe, trener/ wykładowca języka migowego;

 

Maria Rak: pedagog szkolny, terapeuta rewalidacji indywidualnej, prowadzenie zespołów korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, doradztwo zawodowe;


Mirosława Rochoń: wychowawca w internacie, nauczyciel mianowany, studia: Praca socjalna i resocjalizacja, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, kursy języka migowego II stopnia, Europejski Kurs Komputerowy ECDL;

Krzysztof Ruciński: nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy 2Bk, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe: surdopedagogika;

Angelika Rybczyńska: nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy 3kP/3cP, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, kurs Aerobiku leczniczego, instruktor pływania, trener II klasy piłki siatkowej;

Leokadia Sienkiewicz: wychowawca w internacie, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia;

Agnieszka Sowa:  wychowawca w internacie, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika;

Dorota Szkwarek: nauczyciel języka polskiego, biblioteki,  wychowawca klasy 7b, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, wychowanie do życia w rodzinie, kursy języka migowego II stopnia;

Wojciech Tadla: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany,  studia podyplomowe: surdopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, informatyka, oligofrenopedagogika;

Leszek Wantoła: nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki, teoretycznych przedmiotów zawodowych, wychowawca klasy 7a, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, informatyka, matematyka, rachunkowość;

Katarzyna Wasilewska: nauczyciel geografii, przyrody, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy 6a, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, kursy języka migowego II stopnia;

Malwina Welke: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1c, nauczyciel początkujący, terapeuta rewalidacji indywidualnej, licencjat pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika,

Marcin Wojtalewicz: nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy 6b, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika;

Izabela Wrońska: terapeuta BFB, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy 2b/3a, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia;


Danuta Zajączkowska: nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 8a, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, bibliotekoznawstwo, kursy języka migowego III stopnia, oligofrenopedagogika;

Ewa Ziółkowska: nauczyciel matematyki, podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, terapeuta rewalidacja indywidualnej, wychowawca klasy 3Bk, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: surdopedagogika, oligofrenopedagogika, resocjalizacja i socjoterapia, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość;


Katarzyna Żurawska: wychowawca w internacie, nauczyciel kontraktowy, studia Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia zajęciowa i psychomotoryka, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa z psychomotoryką, surdopedagogika – licencjat.