ikona serwisu bip

ikona serwisu facebook

ikona serwisu bip

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żarach


ul. Spokojna 3,5

68-200 Żary

Tel: 68 374 30 58


email: sekretariat@soswzary.pl

Klauzula Informacyjna

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, informuje się, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie czynności związanych z załatwieniem wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej– jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, ul. Spokojna 3,5 , 68-200 Żary

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

- czynności związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dostępności stron internetowych, tj.art.30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062) - w oparciu o art. 6 ust.1 pkt. c) RODO oraz art.9 ust.2 pkt. g) RODO.

- wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora, w szczególności przepisach o języku migowym i innych środków komunikowania się, przepisach o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, przepisach o archiwizacji dokumentacji, przepisach o samorządzie powiatowym, prawa administracyjnego materialnego i procesowego tj. art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia Pani/Panu pomocy w załatwieniu sprawy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żarach, zapewnienia dostępności, a także innych czynności niezbędnych ze względu na cel przetwarzania.

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistom z zakresu niezbędnego tłumaczenia, a także firmom świadczącym niezbędne usługi dla Ośrodka, w tym w szczególności obsłudze IT i obsłudze prawnej, a także udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu archiwizacji, zgodnie z nadaną kategorią archiwalną.

7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych.

8.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.Podanie danych osobowych w niezbędnym zakresie jest warunkiem wnioskowania o określoną dostępność. Skutkiem niepodania danych wskazanych w wniosku będzie brak możliwości uzyskania dostępności, co w konsekwencji może uniemożliwić załatwienie spraw w Ośrodku.

10.Podane przez Panią/Pana dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Administrator danych